پیدا

۲۰۴۶

درخواست حذف اطلاعات

عصری پیام داد کجایی ، منم داشتم می رفتم بیرون با دوستم، گفتم فلان جا ، گفت باش میام دنب ، گفتم میخوام قدم بزنمو تنها باشم و اینا گفت همونجا وایسا لطفا میام دنب ???? هیچی دیگه! عزیزِ دلم اومد پیشم ???? گفتم که پیشش گارد می گیرمو اینا؟ پرو پرو بجا اینکه اون ناراحت باشع من قیافه گرفته بودم واای از تصورش خندم می گیره ????⁦❤️همین که سوار شدم گفت وای خدا قیافه شو الان کی باید ناراحت باشه؟ ????⁩ طبق معمول یارم با شیوه های مخصوص دلمو به دست آوردُ باهم شام خوردیم و همه چی حل و فصل شد! ????⁦❤️راجع به اون موضوع هم کلی حرف زدیمو اتفاقا اصلا هم با کار م مخالف نیست فقط میگه تا کار بهتر پیدا کنی همینجا رو برو ????⁩ الهی بمیرم شدید سرماخورده بود و حالش اصلا خوب نبود ولی با این حال کنارم موند تا دیر وقت که مامانمینا بیان خونه بعدش که مطمئن شد اومدن رفت ????⁦❤️⁩ #خدایا شکرت شکرت شکرت ????⁦❤️⁩???????? # اینطوری نمی شه خیلی شرمندم کرد ???? باید آ هفته اینا براش یه چیزی بگیرم تا کامل از دلش دربیارم .. # دستمو گرفته زل زده توو چشام می گه خُلی بخدا! قیافه جدیتم قشنگه فرشته ی شیطونم ????????⁦♥️⁩ # برام جالبه ، ما که مثلا ارتباط خاصی بینمون نیست و قول و قرار ازدواج هم نذاشتیم ، چطور انقدر باهم صمیمی و به هم م؟ این چیزایی که بینمونه رو همه دارن بجز همین دوستای معمولی???? مثلا یهو برمی گرده می گه فقط مال منی تو :) اینا برام هم قشنگن هم تعجب آور ... الهی شکرت :* ۱۵ آبان ِِ ۱۳۹۷ ثبت شد برامون :) ⁦♥️⁩