پیدا

۲۰۴۷

درخواست حذف اطلاعات

من آدمیم که تحت هیییچ شرایطی نمیرم مگر رو به موت باشم و هرگز قرص نمی خورم مگه اینکه بازم رو به موت باشم و شرایط خیلی حاد باشه،نمی دونم جو خونه چطوریه وقتی میام خونه سردرد میگیرم و کل کاسه ی سرمو میگیره و به مرور بدتر می شم خصوصا با فعالیت تشدید می شه ???????? همشم وقتی میام خونه این اتفاق می افته خیلی بندرت پیش میاد که بیام خونه و حالم خوب باشه،همه ی دریچه مریچه ها و آبگرمکن و لوله ی گازم چک کردیم هیچ نشتی نداشته ولی من و مامان هرروز سردرد داریم???? حالا اگه برم مهمونی یا خونه نباشم حالم کاملااا خوبه ... # امروز قرص خوردم یه ساعتی می شه که کاملا خوب شدم، یار دل می گه از فکر و خیالِ زیادیه تو خیلی فکر می کنی ُ یه چیزی و بیش از حد توو ذهنت حلاجی می کنی ???? راستم می گه،ولی سر دردِ مامان چی می شه این وسط؟عایا اونم مث من زیاد فک می کنه که هرروز سر درد داره؟ # امروز به بابا میگم خونه رو جادو برو باطل السحر بگیر هممون خوب می شیم میگه اگه جادوئه چرا من و داداشت سر درد نمیگیریم دخترم؟ ???????? الان معلومه زده به سرم نه؟ چون اصلا به این چیزا اعتقاد ندارم ولی از آدما هیچی بعید نیست والا ???? بنظر شما دلیلش چی می تونه باشه؟